Baby Heidi a bit of you

Política de privacitat

PLANETA JUNIOR, S.L. tractarà les seves dades personals, única i exclusivament, per remetre-li periòdicament la Newsletter de la web “Baby Heidi” a la qual Vostè s'ha subscrit. Conservarem les seves dades mentre no ens en sol·liciti la seva supressió.

Vosté podrà exercir els drets d'accés, supressió, rectificació, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant carta dirigida a PLANETA JUNIOR, S.L., Avda Diagonal 662 – 664, 08034 Barcelona o remetent un correu electrònic a marketingpj@deaplaneta.com. Així mateix, quan ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades mitjançant escrit dirigit a dpo@planeta.es o a Grupo Planeta, At.: Delegat de Protecció de Dades, Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona.